Dương Tiến Đức

Duyên số đưa mình đến với tiếng Nhật cũng chính là lúc mình được công ty cho tham gia khóa học tại Nam Triều.

Đọc bài viết

 
Bạn cần hỗ trợ?